logotyp - Länk till startsidan
länk till vår instagram-profil länk till vår youtube-sida

Projekt / Guider, Tips & Råd / Ytbehandling med träolja

Här hittar du guider, tips & råd för ytbehandling med olika oljor. Skötselråd och underhåll

Välj rätt träolja

Oavsett vad som ska oljas brukar jag tänka i två steg. A. återfukta/bevara insidan. B. skydda ytan. För att återfukta och bevara träet på insidan bör en lågviskös(tunn) olja användas, som penetrerar porerna. För att sedan skydda ytan från yttre angrepp bör en högviskös(tjock) vaxolja användas. En vaxolja ger ett starkt ytskydd som stoppar smuts och slitage från att komma åt träet under.

Välj en olja med hög torrhalt/lågt VOC-värde. Torrhalten visar på hur mycke olja som blir kvar när lösningsmedlet har avdunstat. Torrhalt över 40%, alternativt VOC-värde under 560 g/l är att föredra. Torktiden är ett bra riktmärke att titta efter. En olja som torkar snabbt innehåller mycket lösningsmedel och liten mängd olja. Priset är det enklaste sättet att avgöra oljans kvalitet. Billig olja kan omöjligt vara bra!

A. Olja för att återfukta och bevara.

 • Lågviskös, tunn djuppenetrerande olja.
 • T.ex. Kinesisk olja/oljeblandning.
 • Hög torrhalt/lågt VOC-värde.
 • Olja i en omgång.

B. Olja för att skydda ytan.

 • Högviskös, tjock härdande.
 • Hårdvaxolja
 • Hög torrhalt/lågt VOC-värde.
 • Olja i flera omgångar/lager.

Inoljning

A. Återfukta och bevara (Obehandlat trä).

Vid obehandlat trä, använd först lågviskös olja, gärna kinesisk. Inoljning skall ske i en omgång utan avbrott, tills träet är mättat. OBS! Om hårdvaxolja skall användas som slutbehandling bör ytan EJ mättas helt med lågviskös olja. Därefter torkas allt överflöd av, viktigt!

 1. Stryk ytan med lågviskös olja.
 2. Vänta ca 10-20min (beroende på oljan och temp, den får ej torka helt!). OBS! Mätta EJ ytan helt om hårdvaxolja skall användas som slutbehandling. Stryk i så fall endast ett lager olja.
 3. Stryk ut mer olja där det behövs. OBS! Mätta EJ ytan helt om hårdvaxolja skall användas som slutbehandling. Stryk i så fall endast ett lager olja.
 4. Upprepa steg 1 till 3 tills dess att ytan är helt mättad. OBS! Mätta EJ ytan helt om hårdvaxolja skall användas som slutbehandling. Stryk i så fall endast ett lager olja.
 5. Torka därefter bort all överflödig olja. Viktigt!
 6. Låt torka med god ventilation.

B. Skydda ytan (Obehandlat eller grundoljat trä samt underhåll av befintlig hårdvaxolja)

Om/när ytan är grundoljad eller tidigare ytbehandlad med hårvaxolja fortsätter du med en hårdvaxolja. Inoljning med vaxoljor skall ske med minst 2 lager, med 1-2 dagar mellan lagren. Oljan skall arbetas in i ytan för hand eller med maskin, med vit skurnylon.

B.1. Grundoljad yta

 1. Stryk ytan med ett TUNT lager vaxolja.
 2. Vänta ca 10-15min (beroende på oljan och temp, den får ej börja torka!).
 3. Arbeta raskt in oljan med vit skurnylon i fiberriktningen över hela ytan.
 4. Torka slutligen försiktigt bort ev överflödig olja med luddfritt papper eller liknande. (OBS det ska inte bli ett tjockt lager vaxolja kvar på ytan! Oljan ska heller inte torkas bort helt!)
 5. Låt torka ett dygn. Upprepa därefter i 2-3 lager för att uppnå ett starkt skydd
 6. Låt torka med god ventilation.
 7. Oljan härdar under ca 14 dagar. Undvik spill av vatten och andra vätskor under den tiden.
 8. Underhåll ytan med ett lager hårdvaxolja minst vartannat år!

B.2. Underhåll av befintlig Hårdvaxolja

 1. Rengör ytan med lätt fuktad trasa. Låt torka 12tim.
 2. Slipa av ytan lite lätt för hand eller med maskin. Korn 150-180. Torka därefter bort allt slipdamm.
 3. Stryk ytan med ett TUNT lager hårdvaxolja.
 4. Vänta ca 10-15min (beroende på oljan och temp, den får ej börja torka!).
 5. Arbeta raskt in oljan med vit skurnylon i fiberriktningen över hela ytan.
 6. Torka slutligen försiktigt bort ev överflödig olja med luddfritt papper eller liknande. (OBS det ska inte bli ett tjockt lager vaxolja kvar på ytan! Oljan ska heller inte torkas bort helt!)
 7. Låt torka med god ventilation.
 8. Oljan härdar under ca 14 dagar. Undvik spill av vatten och andra vätskor under den tiden.
 9. Underhåll ytan med ett lager hårdvaxolja minst vartannat år!

Använd ytan med försiktighet de första två veckorna innan hårdvaxoljan har härdat helt. Undvik spill av vatten och andra vätskor under den tiden. Torka bort spill omgående, annars finns det risk för att kalkfläckar uppstår.

Skötselråd för hårdvaxolja

Skötsel och underhåll av möbler ytbehandlade med hårdvaxolja.

 • Håll FRI från vatten och andra vätskor. Spill bör torkas upp omgående.
 • Smuts och intorkade matrester avlägsnas med en lätt fuktad trasa.
 • Använd EJ starka rengöringsmedel eller kemikalier på ytan!
 • Inoljning med ny hårdvaxolja eller underhållsvax bör ske vartannat år. Se inoljning "B.2. Underhåll av befintlig Hårdvaxolja"
 • Mindre åtgärder på utsatta ställen är möjligt.
 • Endast rengöring och lätt mellanputsning av ytan behövs innan nytt lager olja kan appliceras.