logotyp - Länk till startsidan
länk till vår instagram-profil länk till vår youtube-sida

Om / Integritet & Personuppgiftspolicy

Syftet med denna policy är att säkerställa att Umeå Träteknik & Inredning hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR, EUs dataskyddsförordning. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Personuppgiftsansvarig

Umeå Träteknik & inredning är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och att sådan behandling sker i enlighet med GDPR.

Personuppgiftsbehandling

Umeå Träteknik behandlar personuppgifter på några olika lagliga grunder. Bland annat för att kunna fullgöra avtalet med kunder och leverantörer såsom köp och fakturering eller för att vidta åtgärder på begäran innan ett sådant avtal ingås. I andra fall kan Umeå Träteknik ha en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter, det kan exempelvis gälla för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Umeå Träteknik kan komma att spara uppgifterna längre om så behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Umeå Trätekniks rättsliga intressen, tex om det pågår en juridisk process.

Kontaktformulär

Via vårt kontaktformulär samlar vi in relevanta personuppgifter som krävs för att vi ska kunna ingå avtal med dig som kund eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Information som är nödvändig för detta är märkta med en asterisk ‘*’. De personuppgifter du ger oss via kontaktformuläret använder vi endast för respektive avsedda ändamål. Ditt samtycke utgör den rättsliga grunden för detta (artikel 6 (1a) GDPR). Formuläret skickas krypterat med TLS/SSL-teknik för att förhindra obehörig åtkomst.

Informationen som skickas i formuläret sparas varken i databaser eller som filer på webben! Uppgifterna behålls i vårt e-postprogram och raderas så snart de inte längre behövs. För att kunna fullgöra avtal med kunder och leverantörer såsom köp och fakturering eller för att vidta åtgärder på begäran innan ett sådant avtal ingås sparas personuppgifter i våra administrationsprogram för offerter, fakturering och bokföring.

Vi avråder från att skicka irrelevanta och känsliga personuppgifter via kontaktformuläret.

Inbäddat innehåll

Vår webbplats innehåller inbäddat innehåll i form av videoklipp från YouTube. Personlig data kan överföras till YouTube. Vi har ingen kontroll över denna överföring av data. Vill du inte att din persondata ska samlas in av YouTube får du helt enkelt undvika att titta på videoklippen eller stänga av Cookies för marknadsföring.

Länkar

Det kan förekomma länkar till externa webbsidor som Umeå Träteknik inte bestämmer över. Dessa omfattas inte av denna personuppgiftspolicy. Vi tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till på www.umeatrateknik.se

Hur används cookies?

Läs mer om cookies här.